Kirkeverge

Er du en samlende og omstillingsdyktig leder?
 
Vil du være med på å bygge en sterk og levende folkekirke? Ønsker du at kirken skal få være en levende samfunnsaktør med stor betydning i mange menneskers liv? Ønsker du å være en toppleder i den norske kirke?

 

Halden kirkelige fellesråd søker en leder som kan lede strategi- og utviklingsarbeidet. Vi ønsker en klok og inspirerende leder som kan bistå med å kvalitetssikre tjenestetilbudet til menighetene. Du vil være vårt ansikt utad og være vår representant både regionalt og nasjonalt. Ansvar og oppgaver 
 • Lede strategi og utviklingsarbeidet
 • Være en klok og inspirerende leder
 • Forvalte og lede personal, økonomi og eiendommer på en trygg og effektiv måte
 • Kvalitetssikre et godt tjenestetilbud og god service til menighetene
 • Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet
 • Utvikle samarbeid med prestetjenesten til det beste for menighetsrådene
 • Bidra til å realisere kirkens visjon og Mer himmel på jord og om å være levende, nær og tilgjengelig

Vi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner

 • Sterkt engasjement for kirkens oppdrag i lokalsamfunnet
 • God ledererfaring, herunder endringsledelse i organisasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole
 • God kunnskap om kirken, kommunen og offentlig forvaltning
 • Tydelig identifisering med Den norske kirke’s verdigrunnlag og organisering

Personlige egenskaper

 • Sterkt engasjement for kirke- og menighetsliv
 • Tillitsvekkende og naturlig relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Utviklingsorientert, god struktur og engasjerende adferd
 • Gode analytisk og strategiske ferdigheter
 • Beslutningsstyrke og gjennomføringskraft
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt i utvelgelsen.
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Vi kan tilby en av de mest spennende og meningsfylte lederstillingene i Den norske kirke.
Konkurransedyktige betingelser.
For mer informasjon kan du ta kontakt med våre rådgivere fra Skagerak Consulting:
Øyvind Drangsland tlf: 918 32 891 eller Wendy Skjellnan tlf: 915 93 171.
Om ønskelig kan Skagerak behandle henvendelser konfidensielt.

Halden kirkelige fellesråd holder til i Os alle 13, 1777 Halden.


 

Om arbeidsgiveren

Halden kirkelige fellesråd er et forvaltnings, service - og strategiorgan for 7 menigheter.
Fellesrådet ved kirkevergen har et arbeidsgiveransvar for 23 ansatte sentralt og i menighetene. I tillegg har vi 6 prester som er en del av arbeidsfellesskapet. Ansvarsområdet dekker forvaltning og vedlikehold av blant annet 20 bygninger inkludert driftsbygninger og kapell. Driftsbudsjettet for 2021 er på ca 20 millioner kroner, og investeringsbudsjettet i underkant av 3 millioner kroner. Fellesrådet har en visjon om Mer himmel på jord.

 

Kontaktinformasjon:

 

Wendy Skjellnan

Seniorrådgiver i Skagerak Consulting

Telefon: 915 93 171

 

Øyvind Drangsland

Seniorrådgiver i Skagerak Consulting

Telefon: 918 32 891

Arbeidsgiver Halden Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Os alle 13, 1777 Halden
Publisert 2021-11-04
Søknadsfrist 2021-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Halden Kirkelige Fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger