Kirketjener i 100 prosent stilling

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre. Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell I staben er det 4 kantorer, 6 kirketjenere, en menighetspedagog, og to trosopplærere, to menighetssekretærer og en diakonimedarbeider. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen. I tillegg er det 4 prester i soknene.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kirketjeneren skal sørge for at kirken og tilhørende bygninger er i samsvar med den standard menigheten ønsker de skal fremtre i overfor brukere og besøkende.
 • Kirketjeneren skal sikre god og forsvarlig drift av kirkegården.
 • Kirketjeneren skal bidra til at kirkegården blir et sted som oppleves som serviceorientert i forhold til besøkende.
 • For tiden er tjenestested Aurskog og Mangen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Det er søndagstjeneste 2 søndager i måneden.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Personlige egenskaper:

 • Positiv innstilling og evne til godt samarbeid med ansatte og frivillige.
 • Systematisk, arbeidsom, pliktoppfyllende og nøyaktig.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Sans for orden, stell og vedlikehold av hus og interiør.
 • Evne til å kunne møte mennesker på en åpen og vennlig måte.
 • Helse til å utføre arbeid som kan være fysisk krevende.
 • Må kunne forstå og snakke norsk.

 

Annet:

 • Kirketjeneren er en viktig person i gudstjenesten og menighetens stab og må kunne identifisere seg med og delta aktivt i kirkens fellesskap.
 • Medlemskap i Den norske kirke er ønskelig.
 • Det må påregnes arbeid ved gudstjenester og vielser i helgene. Fri ca. hver tredje helg.
 • Må ha førerkort kl B og disponere egen bil.
 • Ved ansettelse kreves politiattest, jf. kirkeloven § 29.
 • Kan kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

 

Vi tilbyr:

En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene tariffavtale for KA-området, Gode pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder.

Søknad med CV sendes Aurskog-Høland kirkelige fellesråd, Østre Blixrud vei 7. 1940 Bjørkelangen, eller per e-post til: jan.boutera@ah.kirken.no Tlf: 47978421 /22.

Søknadsfrist: 30 nov.2021

Arbeidsgiver Aurskog-Høland kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen
Publisert 2021-11-04
Søknadsfrist 2021-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger