Sør-Hålogaland bispedømme

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Livet på Helgeland byr på livsgleder blant folk og gir mulighet for både by- og bygdeliv, flotte naturopplevelser i fjell og på fjord – både sommer og vinter. I hverdagen er det oftest korte avstander mellom tjenester i jobb og mulighet for avkobling – i en kinosal, et restaurantbesøk, en vandring på en fjelltopp, en spasertur på (u-)oppmerkede stier, på en hesterygg, en svett time på et treningssenter eller tur med kajakken.

En god og viktig jobb i Den norske kirke kan enkelt kombineres med mulighet for meningsfull fritid med bra folk, natur og kultur.

Som prest i Sør-Hålogaland bispedømme og Indre Helgeland får du en variert tjeneste og gode kolleger i en folkekirke hvor lokalbefolkningen er opptatt av kirken sin. Her får du kontakt med folk i alle aldersgrupper og du kan bidra til å gi folk tilhørighet til kirken og fellesskapet, i glede og i sorg.

Indre Helgeland prosti består av fem kommuner som alle er egne fellesråd; Rana som prostesete, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Sistnevnte er sør-samisk språkforvaltningsområde. At Indre Helgeland er del av et sør-samisk område, tilkjennegis blant annet i at enkelte språkmarkører i gudstjenesten er på sør-samisk.

Om arbeidsdager er meningsfulle, kan de også være og krevende. Da er heldigvis ikke veien så lang for avkoblingsmuligheter. I Indre Helgeland prosti finner vi inngang til Børgefjell nasjonalpark eller Okstindbreen med Rabothytta rett ved brekanten og Oksskolten som er Nord-Norges høyeste fjell. Isbrekanten måles årlig av lokale miljøkonfirmanter. Så å finne koblinger mellom kirke og samfunn er nordlendingen god på!

Det finnes mange muligheter for større og mindre turer med variert innhold, som Helgelandstrappa med 3000 trappetrinn og Mosjøen Via Ferrata med Norges lengste og mest spektakulære zipline, eller kombinere fjell og by-liv i Mo i Rana.

Rana er vertskommune for Mo Industripark, og grønn industri fra Mo industripark er verdenskjent. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. For eksempel brukes jernmalm fra Rana Gruber av kunder over hele verden. Og visste du at landets første battericellefabrikk i disse dager etableres i Rana, og skal sysselsette 1500 ansatte?

Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.

Det skal også bygges ny og større flyplass, som vil korte ned avstanden til resten av verden.

Å være del av folkekirka i Nordland, i et bispedømme med visjonen «Folkekirka i Sør-Hålogaland - Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet», gir gode muligheter for å leve et godt og innholdsrikt liv.