Nord-Hålogaland Bispedømme

Der hav og himmel møtes

Nord-Hålogaland er bispedømmet med de store variasjoner: Mørketid og midnattssol. Hav og vidde. Storby og små husklynger. Eldgamle tradisjoner og høyteknologi.

Nord-Hålogaland bispedømme starter i øyriket rundt festspillbyen Harstad i sør. Følger vi seilingsleia nordover kommer vi til den enorme øya Senja, den spennende småbyen Finnsnes og de store områdene i Indre-Troms der forsvaret har bygd opp store baser. Videre nord kommer vi til den arktiske hovedstaden Tromsø med universitet, sykehus, «Ishavskatedralen» og et vrimlende kulturliv. Nord-Troms byr på de majestetiske Lyngsalpan og bygdeliv preget av «de tre stammers møte». Bebyggelsen i nord startet kanskje i Alta for tusenvis av år siden, og fremdeles yrer byen med den fantastiske «Nordlyskatedralen» i sentrum av liv. Hammerfest prosti strekker seg så langt nord man kan komme på fastlandet, og folk flokker seg til det økonomiske vekstsentrumet Hammerfest. Innover vidda blir samisk språk og kultur enda sterkere, noen plasser nærmest enerådende. Tunge institusjoner som Sametinget og Samisk høyskole bidrar til et svært dynamisk og spennende miljø. Varanger prosti har blant annet fylkeshovedstaden Vadsø, fiskerihovedstaden Båtsfjord og Kirkenes som ligger helt på grensen mot Russland. Norsk, samisk, finsk, kvensk  og russisk er dagligspråk blant folk i dette området som var multietnisk lenge før noen hadde tenkt på dette ordet. Som en satellitt i ishavet ligger Svalbard. En viktig del av bispedømmet og av vår identited. Vi er det arktiske bispedømmet!

Kirkelig møter man alt Den norske kirke har å by på. Menigheter i hele spekteret fra de mest progressive og eksperimentelle til menigheter som vil bruke gamle liturgier og salmebøker. Også samisk språk har en naturlig plass i gudstjenestene på samme måte som samiske uttrykk for vår felles kristne arv. Kvenske språk og kultur er i en prosess der også den kommer mer fram i kirkelivet vårt. Sammen med impulser fra de internasjonale miljøene våre og ikke minst våre venner i den ortodokse kirken i Russland, skaper dette en svært unik kirkelig situasjon. Vi vil våge å  hevde det er det mest spennende kirkelandskapet Norge har å by på.