Høyanger Kyrkjelege fellesråd
Marcus Thranesgate 3
6993 Høyanger