KRIK - Kristen Idrettskontakt sitt formål er å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv i idrettslag og menighet. Gjennom vårt arbeid med leir og lokallag skaper vi arenaer for trosglede, idrettsglede og livsglede, hvor unge mennesker utfordres til å ta oppgaver og ansvar innen idrett og menighetsliv. Lokallagene har ofte tilknytning til lokale menigheter, og settes i gang av og for ungdom i nærmiljøet. KRIK har ca. 13 000 medlemmer, 350 aktive lokallag og ca. 7 000 ungdommer på leir hvert år. KRIK har også et stort familiearbeid. KRIK-administrasjonen holder til på Ullevaal Stadion i Oslo med ca 20 årsverk. KRIK i Norden vokser og er i dag etablert i Danmark, Finland, Sverige og Island.
KRIK - Kristen Idrettskontakt

Oslo